Video dạy Mẫu 2 đĩa 1 - Phân biệt nguyên âm, phụ âm

Xin giới thiệu cùng quý thầy cô tiết dạy minh hoạ Tuần 2 . tiết 5-6 bài phân biệt nguyên âm - phụ âm ( Mẫu 2, đĩa 1 ) Mời quý thầy cô cùng xem

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2013 Mr Sum