Video dạy mẫu 5 Luyện tập tổng hợp " Tiếng khác nhau từng phần"

Xin giới thiệu cùng quý thầy cô tiết dạy minh hoạ mẫu 5 Luyện tập tổng hợp " Tiếng khác nhau từng phần" Tuần 27, tiết 5,6 do cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà Trường PTDTBT Tiểu học Số 1 tỉnh Lào Cai thực hiện. Mời thầy cô cùng xem.

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2013 Mr Sum