TRANH DAY ĐẠO ĐỨC LOP 3 PHẦN 2


Xin chào quý thầy cô !
Hôm nay xin được giới thiệu tiếp đến quý thầy cô bộ tranh hỗ trợ dạy môn Đạo đức lớp 3 phần 2
Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím 
Ctrl + C và dán Word hay Powerpoint bằng Ctrl + V
No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum