Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2

1. LUYỆN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 2

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

2. CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC MÔN TOÁN LỚP 2

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

3. BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HS YẾU LỚP 2 HIỆU QUẢ

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

4. TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM GÂY HỨNG THÚ CHO HS LỚP 2

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

5. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

6. XÂY DỰNG LỚP HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

7. SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở LỚP 2 

Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

8. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 2 

Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP LUYỆN TÍNH NHẨM CHO HS LỚP 2

Tải về TẠI ĐÂY

10. SỬ DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG MÔN TIẾNG VIỆT
 
Tải về TẠI ĐÂY

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum