Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4

1. ỨNG DỤNG CNTT TRONG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI MÔN ĐỊA LÍ -LỊCH SỬ LỚP 4

   Tải về  TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

2. GIÚP HS GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 4

   Tải về  TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

3. BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HS LỚP 4 TRONG HỌC TẬP

   Tải về  TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

4. NÂNG CAO DẠY HỌC PHÂN MÔN CHÍNH TẢ LỚP 4

   Tải về  TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

5. NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỤ ĐẠO HS YẾU TOÁN LỚP 4

   Tải về  TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

6. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC LỚP 4

   Tải về  TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2013 Mr Sum