Một số font chữ đẹp dành cho các bạn

 Chào các bạn !
Khi soạn thảo văn bản, có những tiêu đề mà đôi lúc ta cần làm nổi bật bằng những font chữ mà trong bộ office không có. Những lúc như thế bạn sẽ làm gì? Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn một số font chữ dùng để trang trí. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé!
1- Vietnam Calligraphy Fonts (210 KB)Download

2- Vietnam Brush Fonts (265 KB)Download
3- Vietart Fonts(170 KB)Download
4- Vietcomic Fonts (72 KB)Download
5- Vietnam fantasy Fonts (106 KB)Download

Nếu chưa đủ các bạn có thể tải về 1636 font chữ cho máy tính Tại đây hay Tại đây
Hay bạn cũng có thể tải font chữ tập viết 5 hàng về Tại đây hay Tại đây 
  Và đây là 126 font thư pháp . Tải về Tại đây hay Tại đây 

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum