Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1

1. NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG HỌC TẬP Ở HS BẰNG UDCNTT

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

2. KINH NGHIỆM DẠY CÁC BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC CHO HS LỚP 1

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

3. RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HS LỚP 1

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

4. BIỆN PHÁP CHỐNG HỌC VẸT MÔN HỌC VẦN

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

5. DẠY TOÁN 1 THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC Ở HS

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

6. BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HS YẾU LỚP 1 ĐẠT HIỆU QUẢ
  
Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HIỆU QUẢ
  
Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

8. MỌT SỐ KINH NGHIỆM RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HS LỚP 1 

Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum