Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

1. KINH NGHIỆM DẠY TIẾT TRẢ BÀI VIẾT
    
  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

2. RÈN KỸ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM CHO HS LỚP 5  

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY   

3. GIÚP HS VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

4. KINH NGHIỆM ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ LƯỜNG CHO HS LỚP 5

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

5. GIÚP HS HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN KỂ CHUYỆN

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

6. MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN CHỮ VIẾT CHO HS  

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

7. DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TRONG TOÁN LỚP 5

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

8. VẬN DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG DẠY CỦNG CỐ TOÁN LỚP 5 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

9. BIỆN PHÁP DẠY TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU Ở LỚP 5 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

10. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HS CHƯA NGOAN 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

12. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ CHO HS LỚP 5 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HS LỚP 5 PHÂN BIỆT TỪ ĐỒNG ÂM TỪ NHIỀU NGHĨA 

  Tải về TẠI ĐÂY
14. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HS SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 5 

  Tải về TẠI ĐÂY

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum