Phần mềm - Tiện ích hỗ trợ giáo viên

»

Văn bản cấp trường

- Hướng dẫn số 184/HD-THAT1.CM Hướng dẫn cách ghi sổ theo dõi chất lượng giáo dục và Sổ liên lạc  năm học 2014-2015. Tải về Tại đây hay Tại đây 
- Kế hoạch số 169/KH-THAT1.CM ngày 6 tháng 10 năm 2014 của trường TH An Thạnh 1 về tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2014-2015. Tải về
- Kế hoạch số 120a/KH-THAT1.CM ngày 25 tháng 8 năm 2014 của trường TH An Thạnh 1 về việc phụ đạo học sinh yếu. Tải về
- Kế hoạch số 122/KH-THAT1.CM ngày 25 tháng 8 năm 2014 của trường TH An Thạnh 1 Kế hoạch hoạt động chuyên môn 2014-2015. Tải về
- Hướng dẫn số 95/HD-THAT1 về cách ghi sổ theo dõi kết quả kiểm tra , đánh giá học sinh năm học 2013-2014. Tải về Tại đây
- Hướng dẫn số 96/HD-THAT1 về cách ghi sổ liên lạc, sổ công tác giáo viên chủ nhiệm tiểu học  năm học 2013-2014. Tải về Tại đây
- Kế hoạch số 94/KH-AT1 Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2013-2014. Tải về Tại đây 
- Kế hoạch 188/KH-PGD về việc xây dựng trường TH An Thạnh 1 đạt mô hình trường chất lượng cao. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của trường TH An Thạnh 1. Tải về Tại đây hay Tại đây.
- Kế hoạch và lịch KTĐK cuối kỳ II năm học 2012 - 2013. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Kế hoạch và lịch KTĐK cuối kì I năm học 2012 - 2013 . Tải về Tại đây hay Tại đây
- Kế hoạch và lịch kiểm tra định kì Giữa học kì I năm học 2012-2013 Tải về .Tại đây or Tại đây
- Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2012-2013 của trường TH An Thạnh 1. Tải về  Tại đây or Tại đây
 

Tổng số lượt xem trang

Online

Người theo dõi

Thư giãn

Bé Su Su cười
Bé Su Su cười 1
Hài xuân 2013 "Không hề biết giận"


Free Mickey Mouse 1 Cursors at www.totallyfreecursors.com