tranh dạy kể chuyện lớp 5 tập 1

Xin chào quý thầy cô !
Hôm nay xin được giới thiệu tiếp đến quý thầy cô bộ tranh hỗ trợ dạy Kể chuyện lớp 5 tập 1
Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím 
Ctrl + C và dán Word hay Powerpoint bằng Ctrl + V

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum