TRANH DẠY MÔN KHOA HOC LỚP 4 PHẦN 2


Xin chào quý thầy cô !
Hôm nay xin được giới thiệu tiếp đến quý thầy cô bộ tranh hỗ trợ dạy môn Khoa học lớp 4 ( Phần 2 )
Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím 
Ctrl + C và dán vào Word hay Powerpoint bằng Ctrl + V


No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum