TRANH DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

Xin chào quý thầy cô !
Hôm nay xin được giới thiệu tiếp đến quý thầy cô bộ tranh hỗ trợ dạy Lịch sử lớp 4
Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím 
Ctrl + C và dán vào Word hay Powerpoint bằng Ctrl + V
Lăng vua Hùng


Đền thờ các vị vua thời Trần


No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum