TRANH DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 5

Xin chào quý thầy cô !
Hôm nay xin được giới thiệu tiếp đến quý thầy cô bộ tranh hỗ trợ dạy môn lịch sử lớp 5
Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím 
Ctrl + C và dán Word hay Powerpoint bằng Ctrl + V

QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2013 Mr Sum