Tranh ho tro dạy môn đạo đức 1 phan 2

Xin chào quý thầy cô !
Hôm nay xin được giới thiệu tiếp đến quý thầy cô bộ tranh hỗ trợ dạy môn Đạo đức lớp 1 ( phần 2 )
Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen sau đó coppy bằng phím 
Ctrl + C và dán Word hay Powerpoint bằng Ctrl + V


No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum