Tạo Banner quảng cáo hiển thị ngẫu nhiên

Đôi khi bạn ghé thăm một website nào đó, có thể bạn sẽ thấy một mẫu quảng cáo sẽ bị thay thế bởi một quảng cáo khác ở cùng một vị trí khi refresh trang, hoặc khi bạn xem một trang mới. Hay nói cách khác, các mẫu quảng cáo đã hiển thị một cách ngẫu nhiên.

Xin lưu ý rằng đây không phải là một mẫu quảng cáo dạng Flash hoặc ảnh động, mà có thể tự động thay đổi do lập trình sẵn.
Vậy họ đã làm điều đó như thế nào ? Bài viết hôm nay iTechPlus sẽ hướng dẫn bạn một thủ thuật nho nhỏ, đó là sử dụng vài dòng JavaScript
đơn giản để khiến cho các hình ảnh quảng cáo đơn lẻ của bạn hiển thị một cách ngẫu nhiên khi refresh hoặc chuyển trang.


 
Lưu ý : Refresh trang ( nhấn F5 ) để thấy hiệu ứng 

Thực hiện :

1. Vào Thiết kế > Phần tử trang
2. Tạo một widget HTML\JavaScripts và dán vào đoạn code bên dưới
<div align="center">
<table border="0"  cellpadding="2" cellspacing="6" width="265" bgcolor="#ffffff">
<tbody><tr>
<td><center>
<!--  BANNER#1  -->
<script language="JavaScript">
images = new Array(2);
images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
index = Math.floor(Math.random() * images.length);
document.write(images[index]);
</script>
</center></td>
<td><center>
<!--  BANNER#2  -->
<script language="JavaScript">
images = new Array(2);
images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
index = Math.floor(Math.random() * images.length);
document.write(images[index]);
</script>
</center></td>
</tr>
<tr>
<td><center>
<!--  BANNER#3  -->
<script language="JavaScript">
images = new Array(2);
images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
index = Math.floor(Math.random() * images.length);
document.write(images[index]);
</script>
</center></td>
<td><center>
<!--  BANNER#4  -->
<script language="JavaScript">
images = new Array(2);
images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
index = Math.floor(Math.random() * images.length);
document.write(images[index]);
</script>
</td></center>
</tr>
</tbody></table>
<table border="0" bordercolor="#0084ce" cellpadding="2" cellspacing="6" width="265" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
      <tr>
       <td><center><a href="URL OF ADVERTISER" rel="nofollow"><img width="265" height="37" border="0" alt="Advertise Now!" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnAMtuWmnA1-BStWuVb8cpfK-Pbm-szb04RR37wWAc4fd_pUkx7NU59Sd8Sr6qQ7slYdr70MLpL52KVzgvtl2Fk2J-e5OXWesc0iOZaumpikpE9KgJx86K7C53w6B6Gh27NhLVTjAVHwbu/s1600/ADVERTISE-HERE.gif" /></a></center></td>
      </tr>
    </tbody></table>
</div>
Trong đoạn code trên :
  • width="265" : chiều rộng khung chứa hình ảnh quảng cáo ( sử dụng để tăng\giảm khoảng cách giữa các hình ảnh quảng cáo )
  • height='125' width='125' : chiều rộng và chiều cao của hình ảnh quảng cáo
  • URL OF ADVERTISER : liên kết đến website nhà quảng cáo
  • URL OF BANNER’S IMAGE-1URL OF BANNER’S IMAGE-2 : liên kết đến hình ảnh quảng cáo
  • AD DESCRIPTION : thông tin quảng cáo ( sẽ hiển thị khi rê chuột vào )
Nếu Blog bạn chưa có ai mua quảng cáo, bạn có thể sử dụng một số hình ảnh sau để mời hoặc cho người khác biết bạn đang muốn bán quảng cáo tại vị trí đó :

Hy vọng bạn sẽ thích tiện ích này. Chúc các bạn thành công !

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum