Một sô phần mềm giúp bạn phục hồi hiệu quả dữ liệu đã bị xóa đi

Bạn tải phần mềm PIRIFORMRECUVA (miễn phí, dung lượng 1.45MB) TẠI ĐÂY và tiến hành cài đặt vào máy tính. Hay bạn cũng có thể sử dụng phần mềm nhỏ gọn sử dụng đơn giản, phục hồi nhanh kể cả khi bạn xóa bằng phím shift delete tải Tại đây 
Cũng có phần mềm khác chỉ vài trăm kb bạn có thể tải về Tại đây 
Hoặc bạn sử dung phần mềm  PC Tools File Recover v7.5.0.15
Tải về Tại đây 

Bước 1. Nhấn vào hoặc chọn Start > Programs > Recuva > Recuva để khởi động chương trình, và cửa sổ sau sẽ xuất hiện:

Hình 1: Cửa sổ Chào mừng Sử dụng Thuật sĩ Recuva
Gợi ý: Nếu bạn biết chính xác tên hoặc thậm chí chỉ nhớ một phần của tên tệp cần phục hồi, hãy nhấn để mở cửa sổ giao diện chính của Piriform Recuva, và thực hiện các bước hướng dẫn trong mục 3.2 Hướng dẫn Thực hiện Quét tìm không Sử dụng Thuật sĩ Recuva.
Bước 2. Nhấn chọn để kích hoạt cửa sổ sau:

Hình 2: Cửa sổ Thuật sĩ Recuva chọn Loại tệp
Khung Trợ giúp Loại tệp của Recuva hiển thị danh sách các loại tệp khác nhau, và mô tả hướng dẫn loại tệp nào sẽ được phục hồi với những lựa chọn tương ứng.
Bước 3. Chọn lựa chọn Khác như trong Hình 2, sau đó nhấn để tiếp tục, cửa sổ sau sẽ xuất hiện:

Hình 3: Cửa sổ Thuật sĩ Recuva Xác định Vị trí Tệp
Lưu ý Lựa chọn mặc định trong cửa sổ Thuật sĩ Recuva Xác định Vị trí Tệptôi không chắc chắn. Lựa chọn này sẽ mở rộng việc quét tìm tới tất cả các ổ đĩa trong hệ thống bao gồm cả các ổ cẵm ngoài ngoại trừ các ổ đĩa CD/DVD hay ổ đĩa quang. Do đó quá trình quét có thể sẽ lâu hơn nhiều để đưa ra kết quả tìm kiếm.
Các tệp thường xuyên bị xóa khỏi Thùng Rác (Recycle Bin) và trong hệ điều hành Windows, để hạn chế tối đa khả năng xóa nhầm thông tin quan trọng của bạn.
Bước 4. Nhấn chọn lựa chọn Trong Thùng Rác (In the Recycle Bin) như trong Hình 3 bên trên, và chọn để mở cửa sổ sau:

Hình 4: Cảm ơn, Recuva đã sẵn sàng quét tìm tệp
Lưu ý: Trong ví dụ này, hãy đừng chọn lựa chọn Quét kỹ. Phương pháp này sẽ được đề cập trong mục 3.3 Hướng dẫn Thực hiện Quét Kỹ
Bước 5. Nhấn để bắt đầu quá trình khôi phục các tệp tin đã bị xóa.
Trong tiến trình khôi phục tệp, hai thanh trạng thái tiến trính sẽ xuất hiện kế tiếp nhau. Thanh Quét ổ đĩa để tìm tệp bị xóa sẽ liệt kê tất cả những tệp bị xóa được tìm thấy. Và thanh Phân tích nội dung tệp sẽ nhóm và sắp xếp các tệp tìm thấy theo loại tệp và mức độ có thể phục hồi. Các thanh trạng thái này cũng sẽ hiển thị thời gian quét tìm và phân tích. Giao diện chính của Piriform Recuva cũng có thể trông giống như sau:

Hình 5: Giao diện người dùng của Piriform Recuva hiển thị các tệp đã bị xóa
Giao diện người dùng Piriform Recuva sẽ liệt kê thông tin về từng tệp đã bị xóa, sắp xếp chúng theo sáu cột. Mỗi mô tả các thông tin cụ thể như sau:
Tên tệp: Cột này hiển thị tên và phần mở rộng của tệp bị xóa. Nhấn vào nhãn Tên tệp để sắp xếp các tệp bị xóa được tìm thấy theo thứ tự vần chữ cái.
Đường dẫn: Cột này hiển thị đường dẫn tới thư mục chứa tệp được tìm thấy. Giả sử lựa chọn Trong Thùng Rác (In the Recycle Bin) được chọn, đường dẫn được hiển thị sẽ là C:RECYCLER cho tất cả các tệp đã bị xóa. Nhấn vào nhãn Đường dẫn để xem toàn bộ các tệp thuộc một thư mục cụ thể.
Lần sửa cuối: Cột này hiển thị thời gian tệp được thay đổi trước khi bị xóa, và thông tin này rất hữu ích để xác định một tệp bạn muốn khôi phục. Nhấn nhãn Lần sửa cuối để liệt kê tệp theo thời gian thay đổi gần nhất hoặc lâu nhất.
Kích cỡ: Cột này hiển thị kích cỡ của tệp. Nhấn vào nhãn Kich cỡ để liệt kê các tệp bị xóa theo thứ tự tệp lớn nhất hay nhỏ nhất.
Trạng thái: Cột này hiển thị thông tin mở rộng về khả năng khôi phục tệp, và tương ứng với các biểu tượng trạng thái tệp đã đề cập ở Hình 6 phía dưới. Nhấn nhãn Trạng thái để sắp xếp các tệp bị xóa theo ba loại cơ bản, và liệt kê chúng theo các mức từ Hoàn hảo đến Không thể khôi phục.
Chú thích: Cột này hiển thị thông tin giải thích vì sao một tệp có thể hoặc không thể khôi phục được, và thông tin thêm về tệp đã ghi đè lên tệp bị xóa trong Bảng Quản lý Tệp Chính của Windows (Windows Master File Table). Nhấn vào nhãn Nhận xét để xem thông tin thêm về một hay một nhóm tệp bị xóa đã bị ghi đè lên.
Mỗi tệp được gán một biểu tượng màu trạng thái xác định thông tin về khả năng khôi phục:

Hình 6: Biểu tượng màu trạng thái
Dưới đây mô tả các màu trạng thái cụ thể:
 • Màu xanh lá cây: Khả năng khôi phục toàn bộ tệp là hoàn hảo.
 • Màu da cam: Khả năng khôi phục tệp là khá cao.
 • Màu đỏ: Khả năng khôi phục tệp là rất thấp.

3.2 Hướng dẫn Thực hiện Quét tìm không Sử dụng Thuật sĩ Recuva

Để trực tiếp mở cửa sổ giao diện người dùng Recuva, (đúng vậy, không sử dụng Thuật sĩ Recuva), hãy theo các bước sau:
Bước 1. Nhấn hoặc **chọn Start > Programs > Recuva > Recuva để khởi động Hình 1.
Bước 2. Chọn lựa chọn Không khởi động Thuật sĩ trợ giúp lúc khởi động, và nhấn để mở cửa sổ sau:

Hình 7: Giao diện người dùng của Recuva
Cửa sổ giao diện người dùng của Piriform Recuva được chia thành các khung chứa kết quả ở bên trái và các khung Xem trước, Thông tin, Tiêu đề trong đó sắp xếp các thông tin về một tệp đã bị xóa cụ thể nào đó. Nó cho phép bạn thiết đặt một số lựa chọn quét tìm, gióng như trong Thuật sĩ Trợ giúp Recuva.
Bước 3. Nhấn mở danh sách sổ xuống và chọn ổ đĩa để quét tìm; ổ đĩa hệ thống Local Disk (C:) là ổ mặc định được chọn như sau:

Hình 8: Danh sách các ổ cứng trong hệ thống
Danh sách Tên tệp hay đường dẫn cho phép bạn xác định loại tệp cần quét tìm, và khá tương tự như trong cửa sổ Thuật sĩ Trợ giúp Recuva Lọaị Tệp trong Hình 2.

Hình 9: Danh sách Tên tệp hoặc đường dẫn
Tính năng Tên tệp hoặc đường dẫn gồm một nhóm các trường văn bản hoặc danh sách xổ xuống. Nó gồm hai chức năng: Cho phép bạn trực tiếp quét tìm một tệp cụ thể, và/hoặc cho phép bạn sắp xếp danh sách các tệp đã bị xóa, theo dạng tệp.
Tính năng Tên tệp hoặc đường dẫn này cũng có thể được dùng trong việc tìm kiếm các tệp theo loại nhất định, hoặc thực hiện việc sắp xếp một nhóm các tệp đã bị xóa trong cửa sổ kết quả quét tìm.
Để bắt đầu việc quét tìm một tệp mà bạn không nhớ tên hoặc chỉ nhớ một phần, hãy theo các bước sau:
Bước 1. Gõ vào tên hoặc một phần tên của tệp bạn cần khôi phục như sau (trong ví dụ này, tên tệp cần tìm và khôi phục là triagle.png):

Hình 10: Danh sách xổ xuống với Tên tệp hoặc đường dẫn hiển thị tệp splash.jpg
Gợi ý. Nhấn vào để khởi tạo lại tính năng Tên tệp hoặc đường dẫn (có màu xám trên màn hình).
Bước 2. Nhấn để bắt đầu việc quét tìm (những) tệp bị xóa; ngay sau đó, một cửa sổ tương tự như dưới đây sẽ xuất hiện:

Hình 11: Cửa sổ giao diện người dủng của Recuva hiển thị thông tin tệp splash.jpg trong khung Xem trước

3.3 Hướng dẫn Thực hiện Phương pháp Quét kỹ Với Recuva

Lựa chọn Bật Tính năng Quét kỹ cho phép bạn thực hiện một tiến trình quét sâu hơn; và đương nhiên quá trình quét nâng cao này sẽ mất nhiều thời gian hơn, tùy thuộc vào tốc độ xử lý và số lượng tệp phải quét. Lựa chọn này có thể hữu ích trong trường hợp bạn thực hiện việc quét tìm cơ bản mà không thấy những tệp bạn cần khôi phục. Mặc dù việc quét kỹ sẽ có thể mất hàng giờ tùy theo lượng dữ liệu lưu trữ trên máy tính của bạn, nó có thể giúp tăng khả năng khôi phục những tệp bạn yêu cầu.
Lựa chọn Quét Kỹ của Recuva có thể được chọn bằng cách nhấn chọn ô Bật Tính năng Quét kỹ trong Thuật sĩ Recuva (hãy xem Hình 4).
Bước 1. Nhấn để mở cửa sổ Tùy chọn.., sau đó chọn khung Hành động như dưới đây:

Hình 12: Cửa sổ Các chọn lựa hiển thị khung Hành động
Bước 2. Chọn lựa chọn Quét kỹ (sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành), sau đó nhấn .
Bước 3. Nhấn để bắt đầu việc quét tìm các tệp đã bị xóa sử dụng lựa chọn Quét kỹ. Như đã đề cập ở phần trước, một tiến trình quét nâng cao có thể mất hàng giờ đồng hồ, tùy vào dung lượng ổ đĩa và tốc độ xử lý của máy tính:

Hình 13: Cửa sổ Quét tìm hiển thị thời gian ước lượng để hoàn thành một tác vụ quét kỹ

3.4 Giới thiệu Cửa sổ Tùy chọn

Bước 1. Nhấn vào để mở cửa sổ sau:
Cửa sổ Tùy chọn gồm các khung Chung, Hành độngThông tin.
Khung Chung cho phép bạn thiết đặt một số thông số quan trọng, bao gồm Ngôn ngữ (**Recuva hỗ trợ hoàn hảo tới 37 ngôn ngữ), chế độ Xem trước và tắt hoặc bật Thuật sĩ Recuva.

Hình 15: Danh sách xổ xuống hiển thị chế độ Xem trước
Chế độ Xem trước cho phép bạn chọn cách hiển thị các tệp đã bị xóa được tìm thấy, và có thể được kích hoạt bất kỳ lúc nào sử dụng trình đơn cảm ngữ cảnh bằng cách nhấn chuột phải vào một tệp trong Piriform Recuva.
 • Liệt kê: Chọn lựa này sẽ hiển thị các tệp bị xóa được tìm thấy dưới dạng một danh sách như trong Hình 5
 • Cây: Chọn lựa này sẽ hiện thị đường dẫn thư mục của các tệp dưới dạng cây thư mục có thể mở rộng được.
 • Hình thu nhỏ: Chọn lựa này hiển thị hình ảnh thu nhỏ của các tệp ảnh hoặc hình vẽ .
Quan trọng nhất có lẽ là mục Nâng cao trong khung Chung cho phép bạn thiết đặt số lần ghi đè lên dữ liệu bằng thông tin ngẫu nhiên để tránh dữ liệu muốn xóa có thể bị khôi phục lại bởi kẻ thù hoặc các thành phần xấu khác.
Danh sách xổ xuống về Ghi đè an toàn gồm bốn chọn lựa ghi đè lên thông tin bảo mật cần xóa. Chế độ mặc định là Ghi đè đơn giản 1 lần như trong hình 14. Số lần ghi đè là số lần dữ liệu cần xóa được ghi đè bởi dữ liệu ngẫu nhiên khiến chúng hoàn toàn không thể đọc được.
Bước 2. Chọn lựa chọn DOD 5220.22-M (3 passes) như sau:

Hình 16: Danh sách các chọn lựa ghi đè bảo mật với chọn lựa DOD 5220.22-M (3 passes)
Một lần ghi đè có thể khá hiệu quả trong việc xóa an toàn một tài liệu, tệp hoặc thư mục; tuy nhiên, có những thế lực với nguồn lực và kỹ thuật dồi dào có thể khôi phục những dữ liệu được xóa với số lần ghi đè không đủ an toàn. Ba lần ghi đè là khá hợp lý giữa thời gian thực hiện và mức độ an toàn chống khôi phục lại.
Bước 3. Nhấn để lưu các thiết đặt trong khung Tổng quát.

Hình 17: Cửa sổ Các Lựa chọn hiển thị khung Hành động
 • Hiển thị các tệp tìm thấy trong các thư mục hệ thống có thuộc tính ẩn: Lựa chọn này sẽ hiển thị các tệp thuộc các thư mục hệ thống có thuộc tính ẩn.
 • Hiển thị các tập tin rỗng – 0 byte: Lựa chọn này sẽ hiển thị các tệp chứa rất it hoặc không chứa thông tin, và thường sẽ không thể khôi phục được.
 • Hiển thị các tệp được ghi đè an toàn: Lựa chọn này cho phép hiển thị những tệp đă được xóa với kỹ thuật xóa an toàn trên khung hiển thị kết quả quét tìm.
Lưu ý: Nếu bạn đã sử dụng Ccleaner hoặc một chương trình tương tự, các tệp sẽ bị đổi tên thành dạng ZZZZZZZ.ZZZ trong quá trình xóa an toan, vì lý do bảo mật.
 • Quét kỹ: Lựa chọn này cho phép bạn quét tìm trong toàn bộ ổ đĩa để tìm kiếm tài liệu hoặc một tệp đã bị xóa; Nếu bạn đã thực hiện việc quét tìm và không thể tìm được tệp cần tìm, lựa chọn Quét kỹ có thể hữu ích. Tuy nhiên, tiến trình này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Hãy tham khảo mục 3.3 Hướng dẫn Thực hiện Quét kỹ Sử dụng Recuva.
 • Quét tìm các tệp không bị xóa (để khôi phục các ổ đĩa bị hư hoặc bị định dạng lại): Lựa chọn này giúp bạn khôi phục tệp trên các ổ đĩa bị hư hỏng vật lý hoặc bị lỗi liên quan tới phần mềm.
Khung Thông tin hiển thị thông tin về phiên bản chương trình, cũng như địa chỉ trang web của Piriform.
Giờ bạn đã có thể tự tin hơn trong việc sử dụng các phương pháp quét tìm khác nhau và thành thạo các thiết đặt trong các khung ChungHành động thuộc cửa sổ Tùy chọn, bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu làm sao thực hiện việc khôi phục và/hoặc xóa an toàn thông tin cá nhân bảo mật trong mục 4.0 Hướng dẫn Khôi phục và Xóa An toàn các Tệp dữ liệu Sử dụng Recuva

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum