BatchPhoto Pro 2.8.0.0 Công cụ thay đổi kích thước, đóng dấu, chỉnh sửa ảnh hàng loạt

BatchPhoto là một chương trình mạnh mẽ thao tác hình ảnh chuyển đổi dễ dàng như thay đổi kích thước, đóng dấu, ghi chú, touch-up, áp dụng hiệu ứng, và đổi tên hàng trăm bức ảnh trong một hoạt động đơn lẻ. Thay vì tăng cường và điều chỉnh hình ảnh cá nhân, BatchPhoto cho phép bạn chọn một nhóm các hình ảnh, xác định một loạt các chỉnh sửa, và áp dụng chúng trong một hoạt động duy nhất!
BatchPhoto Pro 2.8.0.0 | Công cụ thay đổi kích thước, đóng dấu, chỉnh sửa ảnh hàng loạt

BatchPhoto Pro 2.8.0.0 | Công cụ thay đổi kích thước, đóng dấu, chỉnh sửa ảnh hàng loạt

BatchPhoto Pro 2.8.0.0 | Công cụ thay đổi kích thước, đóng dấu, chỉnh sửa ảnh hàng loạt

Tên phần mềm: BatchPhoto Pro 2.8.0.0
Chức năng chính: Công cụ thay đổi kích thước, đóng dấu, chỉnh sửa ảnh hàng loạt
Dung lượng: 9.3 MB Tải về TẠI ĐÂY hoặc tại địa chỉ :
Download "BatchPhoto Pro 2.8.0.0" FULL có file crack kèm theo
batchphoto-pro-2-8-0-0.zip - 9.3 MB

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum