Phần mềm ai cũng cần5. Thu và biên tập audio
9. Từ điển
13. Dồn và dọn ổ
19.Trang trí màn hình
20. Game máy tính

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum