Trò chơi :Chi chi chành chành

Trò chơi :Chi chi chành chành
a) Mục đích: Phát triển ngôn ngữ và rèn luyện phản xạ nhanh cho trẻ
b) Cách chơi: Trong nhóm chơi (khoảng 5-6 trẻ), một trẻ xòe bàn tay (làm cái) để các trẻ khác đặt ngón trỏ vào. Tất cả các trẻ đọc lời bài đồng dao

Lời 1:
 
Chi chi chành chành
 
Cái đanh thổi lửa
 
Con ngựa đứt cương
 
Ba vương ngũ đế
 
Bắt dế đi tìm
 
Ù à ù ập
 

 
Lời 2:
 
 
 
Chi chi chành chành
 
Thi nhanh thi khéo
 
Bạn nào múa dẻo
 
Bạn nào hát hay
 
Mau mau lại đây
 
Ù à ù ập
 
 
 
Trẻ vừa đọc bài đồng dao vừa đặt ngón trỏ vào lòng bàn tay của trẻ làm cái. Đến tiếng “ập” của câu cuối cùng thì trẻ làm cái nắm chặt bàn tay lại và tất cả phải rút ngón tay trỏ của mình ra thật nhanh. Trẻ nào rút chậm bị nắm ngón tay là thua cuộc và thay trẻ “làm cái” xòe tay để các bạn khác chơi tiếp

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum