Trò chơi: Dung dăng dung dẻ

Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
a) Mục đích: Phát triển ngôn ngữ, vận động theo nhịp điệu cho trẻ
b) Cách chơi: 5-6 trẻ nắm tay nhau theo hàng ngang, vừa đi vừa đọc lời bài đồng daoDung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Tới ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây.
Khi trẻ hát đến tiếng “dung” thì vung tay về phía trước, đến tiếng “dăng” thì vung tay về phía sau, hoặc ngược lại. Trẻ tiếp tục chơi như vậy cho đến từ cuối cùng thì ngồi thụp xuống. Trò chơi lại tiếp tục từ đầu.

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum