Hướng dẫn khăc phục lỗi không kết nối Wireless

Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên máy tính bạn không kết nối được Wireless và báo như sau :

"Windows was unable to find certificate to log you on to this network" Vậy phải làm như thế nào? Sau đây mình xin hướng dẫn cách khắc phục các bạn tham khảo nhe

1.Các bạn Click biểu tượng wireless tại taskbar và bên dưới Related Tasks, chọn Change advanced settings.2. Click tab Wireless Networks và chọn network trong list ở phía dưới. Tiếp tục Click Properties rồi chọn tiếp wireless network bị lỗi.3. Click tab Authenticationuncheck (bỏ chọn) hộp kiểm Enable IEEE 802.1x authentication for this network. Nếu hộp kiểm đã chọn sẵn, thì đây chính là lý do của thông báo “unable to find a certificate to log you on to the network”.Chúc các bạn thành công!


 

 

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum