Một số code hay để trang trí blog

Hôm nay mình xin giới thiệu tiếp cùng các bạn một số code hay để trang trí blog. Các code này mình đã thử và chạy rất ổn định. Nếu các bạn thích hãy coppy về bằng phím Ctrl + C rồi dán vào bằng phím Ctrl + V. Chúc các bạn vui.

1. Code dự báo thời tiết mới

<center><iframe src=
"http://docuongbg.zxq.net/dubaothoitiet/dubaothoitiet.html" width=
"180" height="261" name="docuongbg" scrolling="no" border="0"
frameborder="0"></iframe></center>
<a href="http://docuongbg.violet.vn/entry/show/entry_id/5730698"
target="_blank">Lấy Code tại đây</a></center>

2. Code lời hay mỗi ngày kèm nhiều tiện ích

<iframe src="http://thongtinnguyenhung.99k.org/loihaymoingay.html" width=
"180" height="650" name="ndf" scrolling="no" border="0"
frameborder="0"></iframe><div class="bottom"></div>

3. Chơi game hay :

 
<iframe scrolling="yes" frameborder="0" width="250" height="300" name="gamecode1k" nosize src="http://preview.code1k.com/2010/12/choi-game-flash-vui-nhon-2.html" topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" marginheight="1" marginwidth="1"></iframe>
4. Code tổng hợp tin tức giải trí :

<script type="text/javascript">
epi_id = 'epi-widget-container';
epi_width = 'auto';
epi_height = '300';
epi_theme = 'widgetDisplayThemeGrey';
epi_border = 1;
epi_target = 1;
</script>
<script src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js" type="text/javascript">
</script>
<script src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=52&amp;count=10&amp
;ntype=popular&amp;dtype=2&amp;target=1" type="text/javascript">
</script>
 
5. Code test IQ


<p align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never"
 src="http://d.violet.vn/uploads/resources/599/iqtest.swf" width="100%" height="450" 
wmode="transparent"></p>

6. Code đấu trường ID<center><embed allowscriptaccess="none" height="400" 
src="http://www.cannao.com/dautri/game.swf" type="application/x-shockwave-flash"
 width="100%"></embed></center>

7. Code danh ngôn về nhà giáo


<embed src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/495/danh_ngon_ve_thay_giao.swf"
quality="high" wmode="transparent" type=
"application/x-shockwave-flash" width="400" height="500">                                           
8. Banner đẹp

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="250" width="950" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src=" http://img370.imageshack.us/img370/412/vanhoai2.swf
 " type="application/x-shockwave-flash" >
</embed>

9. Code tạo tờ giấy  cuộn bí mật gốc trái
 
<script type='text/javascript'>
// Link anh
var pagearBigImg = 'THAY LINE ẢNH CỦA BẠN';
// link web khi click
var jumpTo = 'THAY ĐỊA CHỈ BLOG CỦA BẠN TẠI ĐÂY' ;
// mau page
var pageearColor = 'FFFFFF';
// vi tri trai la : lt , vi tri phai la: rt
setDirection = 'lt';
// thoi gian tu dong  mo
var openOnLoad = 2;
// thoi gian tu dong dong
var closeOnLoad = 20;
</script>
<script type='text/javascript' src='http://caobang83.webng.com/quangcao/tb.js'></script>

 10. Code hiện địa chỉ IP

 
<a href="http://caobang83.violet.vn"><img src="http://www.wieistmeineip.de/ip-adresse/?size=125x125" border="0" width="125" height="125" alt=" Địa chỉ IP của bạn" /></a>

11. Code tranh thủy mạc

 
<center><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/606/TRANH_THUY_MAC.swf" width="100%" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></div></center>

12. Code tin tức hay
 
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://media.tin180.com/widget/718x149/slide.js"></script>
 

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum