Một số Video hỗ trợ dạy học


1. Video Bầu trời và trái đất tải về Tại đây
2. Video Các hành tinh trong hệ mặt trời tải về Tại đây3.Video  Các mùa trên trái đất tải về Tại đây4. Video Chu kì chuyển động của trái đất tải về Tại đây5.Video Hệ mặt trời Tải về Tại đây6. Video Phim tư liệu ngày và đêm tải về Tại đây7. Video Trăng tròn trăng khuyết tải về Tại đây8. Video mô phỏng Hạt nảy mầm tải về Tại đây9.Video Trái đất quay quanh mặt trời tải về Tại đây10. Video Trái đất tự quay quanh trục tải về Tại đây
11. Video Chu vi hình tròn tải về Tại đây
12. Video Không khí cần cho sự sống tải về Tại đây
13. Video Vai trò của không khí đối với sự sống tải về Tại đây
14. Video Sự cần thiết phải trồng rừng tải về Tại đây
15. Video Ô nhiễm tiếng ồn tải về Tại đây
 
16. Video Nước sách - nước bị ô nhiễm tải về Tại đây
17. Video Sự cần thiết phải đun sôi nước tải về Tại đây
18. Video Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không tải về Tại đây

19. Video Sự sinh sản của muỗi tải về Tại đây

20. Video sâu phát triển thành bướm tải về Tại đây

21. Video sự hình thành và phát triển của gà con tải về Tại đây


22. Video sự sinh sản và nuôi con của chim tải về Tại đây

23. Video lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tải về Tại đây

24.Video Cây con mọc lên từ hạt tải về Tại đây

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum