Tìm lại mật khẩu bảo vệ văn bản Word

Phần mềm Office Password Recovery Toolbox là một giải pháp tuyệt vời để khôi phục lại tập tin MS Word, Excel, Outlook và Access đã bị đặt mật khẩu. Nó gần như ngay lập tức khôi phục lại mật khẩu của tất cả các kiểu đặt phức tạp nào:- Recovers loại bỏ hoặc "mở", "viết" và "bảo vệ" mật khẩu cho Microsoft Word.

- Recovers loại bỏ hoặc "mở", "viết", workbook, chia sẻ workbook và mật khẩu riêng cho MS Excel.

- Recovers mật khẩu cho MS Outlook cá nhân thư mục file (*. PST).

- Recovers mật khẩu cho các cơ sở dữ liệu MS Access file (*. MDB) và workgroup thông tin file (*. MDW).

- Recovers mật khẩu cho các dự án VBA trong MS Word, Excel và Outlook file.

- Instant phục hồi trong mật khẩu của bất kỳ chiều dài và phức tạp.

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho mật khẩu.

- Cho phép để đặt mật khẩu để ngăn chặn các truy cập trái phép chương trình chạy.

- Cho phép sao chép để phục hồi mật khẩu vào trong bộ nhớ đệm.

- Dễ dàng và giao diện thân thiện với người dùng.

* Nhươc điểm: Phải online mới Recover được - theo giải thích của nó là "để đảm bảo sự riêng tư" unhappy

Hướng dẫn sử dụng:

- Download tại đây (có kèm theo file crack)
- Nhấn vào file OPRTbox30.exe để tiến hành cài đặt bình thường
- Sau khi install xong thì không được khởi động chương trình lên, khởi động lên không crack được
- Copy file OPRTbox trong thư mục crack chép đè lên file gốc của nó trong thư mục bạn vừa cài.

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum