Tranh dạy khoa hoc lop 4 HKII phần 1

Hôm nay xin giới thiệu cùng quý thầy cô bộ tranh dạy môn khoa học lớp 4 ở học kì II. Cũng như các lần trước, muốn sử dụng ảnh nào thầy cô chỉ việc coppy bằng phím Ctrl + C sau đó dán vào Word hoặc Powerpoint bằng phím Ctrl + V.No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum