Học Ghép Ảnh Nhanh bằng Photoshop

Với Photoshop thì có rất nhiều cách để tách một hình ra khỏi nền có sẵn, và hôm nay
tôi muốn giới thiệu với các bạn 1 phương pháp khá hay đó là sử dụng kỹ thuật MIX MÀU để tách hình. Với kỹ thuật này thì các bạn mới cũng có thể làm dễ dàng.Bước 1 : Mở 2 bức hình nguồn , mình chọn 2 hình sau :

Bước 2 : Dùng Move Tool để kéo bức hình cần ghép vào hình sẽ ghép :

Bước 3 : Căn chỉnh vị trí người mẫu theo ý của bạn

Bước 4 : Đưa chế độ hoà trộn của layer trên về Multifly nhằm loạI bỏ toàn bộ điểm ảnh sáng và chỉ nổi điểm ảnh tối.

Bước 5 : Nhân đôi layer chứa hình ngườI và chọn chế độ hoà trộn Normal , sau đó dùng công cụ xoá để xoá đi vùng ảnh trắng , có thể xoá đè lên vùng tóc vì vùng tóc đã được layer dướI hiển thị.

Bước 6 : Kết quả sau khi xoá

Bước 7 : Sau đó ta tắt hình con mắt ở Layer 1:

Bước 8 : Vào Image > Flatten Image để nhập các layer lạI , sau đó cân chỉnh lạI màu sắc bằng bất kỳ công cụ chỉnh ánh sáng nào . Mình dùng Curves (Ctrl + M).

Bước 9 : Và cuối cùng ta được kết quả

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum