Một số giáo án ứng dụng CNTT ở tiểu học

Chào quý thầy cô !
Lang thang trên mạng , mình đã sưu tầm được một số bài soạn có ứng dụng công nghệ thông tin cũng khá hay. Hôm nay xin giới thiệu cùng quý thầy cô tham khảo.


MỘT SỐ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN VÀ TỰ NHIÊN XÃ HỘI
1) Thể tích một hình lớp 5. Lấy về ...
2) Chu vi một hình lớp 4. Lấy về ...
3) Cộng số đo thời gian lớp 5. Lấy về ...
4) Tìm số hạng chưa biết trong một tổng lớp 2. Lấy về ...
5) Phép cộng trong phạm vi 6 lớp 1. Lấy về ...
6) Luyện tập Toán 5 tiết 43. Lấy về ...
7) Phép chia lớp 2 . Lấy về ...
8) Giảm đi một số lần lớp 3 . Lấy về ...
9) Trừ đi một số lớp 2. Lấy về ...
10) Phép tính 9 cộng 5. Lấy về ...
11) Phép tính 9 cộng với một số 9 cộng 5. Lấy về ...
12) Tự nhiên xã hội lớp 3 : Hệ tiêu hoá. Lấy về ...
13) Luyện tập chung Toán lớp 5 tiết 115. Lấy về ...
14) Mét khối, đơn vị đo thể tích - Lớp 5. Lấy về ...
15) Phép cộng các số trong phạm vi 10000 - lớp 3. Lấy về ...
16) Hình chữ nhật, tứ giác - lớp 2 . Lấy về ...
17) TNXH lớp 3 : Cơ quan hô hấp . Lấy về ...
18) Thể tích hình lập phương - Lớp 5. Lấy về ...
19) Tìm số trung bình cộng - Lớp 4. Lấy về ...
20) Nhân một số với một tổng, nhân một số với một số - Lớp 3. Lấy về...
21) Xem đồng hồ - Lớp 3. Lấy về ...
22) Toán hình vuông, hình tròn - Tô màu . Lấy về1 ..., Lấy về 2 ...
23) Toán vận tốc lớp 5. Lấy về ...
24) Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Lấy về ...
25) TNXH lớp 4 : Không khí chuyển động tạo thành gió. Lấy về ...
26) Tìm số chia - Toán lớp 3. Lấy về ...
27) Thức ăn và các chất dinh dưỡng - Lớp 3. Lấy về ...

MỘT SỐ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TIẾNG ANH
1) Chào hỏi . Lấy về 1... Lấy về 2...
2) Colour. Lấy về ...
3) Từ vựng - Lớp 3. Lấy về ...
4) Language Forcus. Lấy về ...
5) Lesson 16 . Lấy về ...
6) Lesson 8 - lớp 5. Lấy về ...
7) Lesson 1 - Lớp 2. Lấy về ...
8) Lesson 5 - Happy Birthday. Lấy về ...
9) Trắc nghiệm lớp 2. Lấy về ...
10) Howmany... ?. Lấy về ...
11) Where is the book. Lấy về ...
12) Family.... Lấy về ...
13) Family and friend... . Lấy về ...
14) Tiết 7 lớp 3. Lấy về ...
15) Tiết 8 lớp 3. Lấy về ...
16) Family... lớp 4. Lấy về ...
17) Lớp 4 : Giáo án 1... Giáo án 2.. Giáo án 3.. Giáo án 4.. Giáo án 5.. Giáo án 6. Giáo án 7..
Giáo án 8. Giáo án9..
18) Lớp 5 : Giáo án 1.. Giáo án 2.. Giáo án 3.. Giáo án 4.. Giáo án 5.. Giáo án 6.. Giáo án 7..
Giáo án 8..Giáo án 9... Giáo án 10..
19) Một số khác : Giáo án 1.. giáo án 2... Giáo án 3... Giáo án 4 ... Giáo án 5... Giáo án 6...
20) Giáo án có tích hợp Multimedia. File nén tải về giải nén chạy file Open.exe. Tải về ...
MỘT SỐ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TIẾNG VIỆT
1) Luyện từ và câu. Lấy về ...
2) Dấu ngoặc đơn - Lớp 5. Lấy về ...
3) Ngữ pháp. Lấy về ... ...Lấy về 2...
4) Tập viết lớp 2. Lấy về ... .. Lấy về 2...
5) Ôn tập các vần có âm c và Ch ở cuối. Lấy về ...
6) Từ ngữ - Lớp 5. Lấy về ...
7) Tập đọc lớp 2 : Cuộc chạy đua trong rừng. Lấy về ...
8) Tập đọc lớp 1. Lấy về ...
9) Bài ôn tập. Lấy về ...
10) Luyện từ và câu - lớp 2. Lấy về ...
11) Câu ghép. Lấy về ...
12) Một số giáo án : Tập đọc 1... Tập đọc 2... Tập đọc 3... Tập đọc 4... Tập đọc 5...No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum