Bài viết liên Quan gồm danh sách ảnh và bài viết

Chào các bạn !
Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn một thủ thuật blog rất hay là tạo bài viết liên quan gồm danh sách ảnh và bài viết giống như blog của mình. Các bạn xem Demo ở blog mình nhe !

Cách thực hiện như sau:
Cách thực hiện như sau:
Bước 1: Các bạn vào Thiết Kế => Chỉnh sửa HTML sau đó dán đoạn Code  bên dưới lên trên thẻ </head>

- Điều chỉnh height width mình tô màu đỏ ở trên cho phù hợp với Blog của bạn nha:
Lưu Template lại.
Bước 2: Chọn Mở rộng tiện ích mẫu và dán Code sau bên dưới dòng:

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'/>
Hoặc
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'/>
Code
 

Trong đó các bạn chú ý:
- max-results=8" là số bài ở dạng thumbnail
- var maxresults=12 là số bài ở dạng list.
                                                                                               Tham khảo từ namkna

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum