Hướng dẫn sử dụng Google code để chứa các file JS (javascript)

Đối với những người sử dụng, vấn đề chính của họ chính là việc lưu trữ các file JS (javascript) cho các tiện ích của mình ở trên blog. Nếu bạn đã có 1 host riêng thì vấn đề này không có gì để nói, nhưng đối với 1 số người họ không có host riêng thì đây thực sự là vấn đề của họ. Một số bạn thì tìm đến các host free để lưu trữ, 1 số khác thì sử dụng file javascript của người khác, và như vậy thì họ sẽ không chủ động được trong việc duy trì họat động 1 cách thường xuyên cho blog của mình. Có thể host free die, hoặc các file mà người khác chia sẻ, giờ họ lại không muốn chia sẻ nữa…v..v..
Như vậy mỗi người nên có cho mình 1 nơi lưu trữ các dữ liệu đó, và Google Code là 1 lựa chọn thích hợp nhất cho các bạn. Với việc cho phép upload hầu hết các file và dung lượng lưu trữ lên đến 2BG. Dưới đây là các bước để các bạn Upload File JS lên Google Code:
- Bước 1: Tạo một Project mới: Đầu tiên các bạn vào trang này:
Chọn Create a new project
Tiếp theo điền các thông tin để tạo một Project mới theo hướng dẫn: 
Các bạn cứ làm mặc định như hình vẽ xong nhấp Create project

Sau khi tạo xong giao diện của Project xẽ như hình dưới
 - Bước 2: Upload File JS (javarscrip) lên Project
- Chọn thẻ Downloads -> New Downloads
Tại ô mới bạn chỉ đường dẫn đến file Js và điền thông tin cho File
 
Để lấy link File Javarscip bạn Click chuột vào File đó sau đó copy link file JS là được
 

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum