Luyện viết chữ đẹp - Chữ thường

Chào các bạn cùng quý thầy cô !
Hôm nay mình xin được giới thiệu cùng quý thầy cô Video luyện viết chữ thường và chữ sáng tạo. Đây là các video rất hữu ích giúp thầy cô hướng dẫn luyện viết cho các em.

1. Luyện viết chữ đẹp - Chữ thường
2. Luyện viết chữ đẹp - Chữ hoa kiểu đứng3. Luyện viết chữ đẹp - Chữ hoa kiểu nghiêng

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum