TẠO MỘT SỐ MẪU MENU NGANG CHO BLOGGER( PHẦN 1 )

Để thu hút khách thăm Blog thì ngoài load nhanh Blog của bạn phải có cấu tạo gọn nhẹ, đẹp mắt. Cách được sử dụng phổ biến hiện nay là tạo các Menu ngang trên đầu hoặc dưới chân blog để Blog có cấu tạo đẹp hơn và bắt mắt hơn. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn tạo một Menu dang như thế
Để tạo menu ngang cho Blogger như hình mẫu dưới đây

Đầu tiên bạn đăng nhập vào Blogger của mình rồi chọn Thiết kế > thêm tiện ích và chọn HTML/Javacript, sau đó dán code này vào
 * Menu 1:
<style> #navcontainer { /* none needed */ } ul#navlist { margin: 0; padding: 0; list-style-type: none; white-space: nowrap; } ul#navlist li { float: left; font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 9px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 5px 0 4px 0; background-color: #666; border-top: 1px solid #e0ede9; border-bottom: 1px solid #e0ede9; } #navlist a, #navlist a:link { margin: 0; padding: 5px 9px 4px 9px; color: #fff; border-right: 1px solid #d1e3db; text-decoration: none; } ul#navlist li#active { color: #95bbae; background-color: #d1e3db; } #navlist a:hover { color: #fff; background-color: #FE9C54; } </style> <div id="navcontainer"> <ul id="navlist">
<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
*Menu 2:

<style>  #navcontainer { 
float:left; width:100%; background:#fff; font: bold  7.5pt Verdana; 
line-height:normal; border-bottom:1px solid #6659A7;  border-top:1px 
solid #6659A7; } ul#navlist { margin: 0; padding: 0;  list-style-type: 
none; white-space: nowrap; } ul#navlist li { float:  left; font-family:
 verdana, arial, sans-serif; font-size: 9px;  font-weight: bold; 
margin: 0; padding: 5px 0 4px 0; background-color:  #6659A7; 
border-top: 1px solid #e0ede9; border-bottom: 1px solid  #e0ede9; } 
#navlist a, #navlist a:link { margin: 0; padding: 5px 9px 4px  9px; 
color: #fff; border-right: 1px solid #d1e3db; text-decoration:  none; }
 ul#navlist li#active { color: #95bbae; background-color:  #d1e3db; } 
#navlist a:hover { color: #666; background-color: #fff; }  
</style> <div id="navcontainer"> <ul id="navlist"> 

<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> <li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 3:

<style>  #tabs { font: bold 
7.5pt Verdana; } #navcontainer { float:left; margin: 0; padding: 8px 
0px; width:100%; background:#575656; font-size:93%; 
line-height:normal; } ul#navlist { margin: 0; padding: 0; 
list-style-type: none; white-space: nowrap; } ul#navlist li { float:  
left; font: bold 7.5pt Verdana; line-height: 14px; margin: 0; padding: 
 5px 0 5px 0; } #navlist a, #navlist a:link { margin: 0; padding: 10px; 
 color: #fff; border: 4px solid #575656; text-decoration: none; }  
#navlist a:hover { color: #fff; border: 4px solid #fff; } </style>
  <div id="navcontainer"> <ul id="navlist"> 

<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 4

<style> #tabs1 { font: bold 7.5pt Verdana; } #tabs9 img

 { border: none; } #navcontainer { 
margin: 10px 0 0 30px; padding: 0; height: 20px; } #navcontainer ul { 
border: 0; margin: 0; padding: 0; list-style-type: none; text-align: 
center; } #navcontainer ul li { display: block; float: left; 
text-align: center; padding: 0; margin: 0; } #navcontainer ul li a { 
background: #fff; width: 78px; height: 18px; border-top: 1px solid  
#ddd; border-left: 1px solid #ddd; border-bottom: 1px solid #ddd;  
border-right: 1px solid #ddd; padding: 0; margin: 0 0 5px 0; color:  
#666; text-decoration: none; display: block; text-align: center; font: 
 normal 10px/18px verdana; } #navcontainer ul li a:hover { color:  
#6659A7; background: #eeeeee; } #navcontainer a:active { background:  
#c60; color: #fff; } #navcontainer li#active a { background: #c60;  
border: 1px solid #c60; color: #fff; } </style> <div  
id="navcontainer"> <ul id="navlist"> 

<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> 

 <li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 5:


<style> .container { width: 500px; padding: 0 0 5px 0; margin: 3px 0 10px 0; background: #fff; } #nav { margin: 0; padding: 0; border-top: 3px solid #5F6A71; } #nav li { margin: 0; padding: 0; display: inline; list-style-type: none; } #nav a:link, #nav a:visited { float: left; font: bold 7.5pt verdana; line-height: 14px; padding: 9px; text-decoration: none; color: #708491; } #nav a:link.active, #nav a:visited.active, #nav a:hover { color: #666; background: url(http://1.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvC_Xa-vHI/AAAAAAAACw0/qVeZI3gdWQM/s1600/Inverted.png) no-repeat top center; border-top: 4px solid #5F6A71; } </style> <div class="container"> <ul id="nav"> 
<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 6:


<style> #tabsI { float:left; width:100%; background:#EFF4FA; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #DD740B; } #tabsI ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabsI li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabsI a { float:left; background:url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBJiGpo6I/AAAAAAAACwM/9lKuhGGOk3E/s1600/tableftI.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 5px; text-decoration:none; } #tabsI a span { float:left; display:block; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBJn6pb9I/AAAAAAAACwQ/XVWOFI_3AgE/s1600/tabrightI.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsI a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsI a:hover span { color:#FFF; } #tabsI a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsI a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabsI"> <ul> 
<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 7:


<style> #tabsG { float:left; 
width:100%; background:#666; font: bold 7.5pt Verdana; 
line-height:normal; } #tabsG ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; 
list-style:none; } #tabsG li { display:inline; margin:0; padding:0; } 
#tabsG a { float:left; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBBuaTrwI/AAAAAAAACv8/G3bPgs-Gu7U/s1600/tableftG.png)
  no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; 
text-decoration:none; } #tabsG a span { float:left; display:block; 
background:url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvBB8X5gTI/AAAAAAAACwA/fwleg9upasg/s1600/tabrightG.png)
  no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#FFF; } /*  
Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsG a span  
{float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsG a:hover span { color:#FFF; }
  #tabsG a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsG a:hover span {
  background-position:100% -42px; } </style> <div 
id="tabsG"> <ul> 

<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li>

<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> 

<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>
* Menu 8:

<style> #tabsF { float:left; width:100%; background:#efefef; font: bold 7.5pt Verdana; line-height:normal; border-bottom:1px solid #666; } #tabsF ul { margin:0; padding:10px 10px 0 50px; list-style:none; } #tabsF li { display:inline; margin:0; padding:0; } #tabsF a { float:left; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvA5iiWmCI/AAAAAAAACv0/4lAk0jar62Q/s1600/tableftF.png) no-repeat left top; margin:0; padding:0 0 0 4px; text-decoration:none; } #tabsF a span { float:left; display:block; background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SzvA5jIWoBI/AAAAAAAACv4/1TJsSRUoYes/s1600/tabrightF.png) no-repeat right top; padding:5px 15px 4px 6px; color:#666; } /* Commented Backslash Hack hides rule from IE5-Mac \*/ #tabsF a span {float:none;} /* End IE5-Mac hack */ #tabsF a:hover span { color:#FFF; } #tabsF a:hover { background-position:0% -42px; } #tabsF a:hover span { background-position:100% -42px; } </style> <div id="tabsF"> <ul> 
<li><a href="#"><span>Link 1</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 2</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 3</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 4</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 5</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 6</span></a></li> 
<li><a href="#"><span>Link 7</span></a></li> </ul> </div>

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum