Tiện ích Animated Flying Twitter Bird for Blogger

Animated Flying Twitter Bird là tiện ích giúp tạo một chú chim xanh (biểu tượng của Twitter) bay lượn trên site của bạn, giúp người đọc dễ dàng chia sẻ bài viết hoặc Blog bạn lên Twitter.

Đây là tiện ích rất thú vị, bởi ngoài việc giúp Blog sinh động hơn, nó cũng là
cách để quảng bá Blog bạn lên mạng xã hội nổi tiếng hiện nay – Twitter một cách dễ dàng và thuận tiện nhất.

Một đặc điểm nữa của tiện ích là khi cuộn trang, chú chim nhỏ cũng sẽ bay theo và dừng lại bên cạnh vị trí người đọc đang theo dõi.

Thực hiện :
Rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </body> :
<!-- Twitter Bird Widget for Blogger by Way2blogging.org -->
<script type="text/javascript" src="http://bloggerblogwidgets.googlecode.com/files/way2blogging.org-tripleflap.js">
</script>
<script type="text/javascript">
var twitterAccount = "Mr Sum";
var tweetThisText = " <data:blog.pageTitle/> : <data:blog.url/> ";
tripleflapInit();
</script>
<span style="font-size:11px;position:absolute;"><a title='Blogger Widget by Way2blogging.Org' href="http://www.way2blogging.org" target='_blank'>Blogger Widgets</a></span>
<!-- Twitter Bird Widget for Blogger by Way2blogging.org -->
Thay Mr Sum bằng Twitter Username của bạn.

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum