Cách phá password windows Xp bằng đĩa Boot

Chào các bạn !
Có lần nào các bạn đặt password cho máy tính mình nhưng vì lí do vì đó mà các bạn quên không? Những lúc đó , các bạn sẽ làm gì ? Có phải bạn sẽ cài lại máy? Có một cách không mắc thời gian nhiều để phá password win xp là các bạn sử dụng đĩa Boot CD để làm việc này.
Cần có 1 đĩa Hiren boot CD bản từ 9.5 trở lên. Dưới đây là các bước thực hiện và hình minh họa:


* Cách thực hiện :
1. Bạn cho đĩa CD của Hiren có tên là Hiren's Boot CD vào ổ đĩa
2.   Khởi động lại máy tính cho phép ổ CD khởi động trước , cách thức  đặt   trong BIOS ( bấm phím Del ( hay Delete ) trong quá trình boot -  hầu  hết  các máy tính - để truy cập vào BIOS ) theo hình dưới đây:

Bấm phím F10 để lưu lại thiết lập trong BIOS

3. Bấm phím bất kì khi trên màn hình xuất hiện dòng Press any to boot from CD

4. Đĩa Hiren's Boot CD sẽ khởi động lên , bạn chọn số 9 . Next

5. Chọn tiếp số 4 , mục Password & Registry Tools


6. Chọn số 1 ứng với Active Password Changer 3.0

7.   Chọn 2 ứng với Sear for MS SAM Database(s) .... - nếu máy tính  của  bạn  dùng nhiều hệ điều hành thì phần này sẽ tìm kiếm file SAM  trong  các hệ  điều hành khác nhau

8. Nếu trên màn hình xuất hiện vị trí của file SAM thì bạn bấm phím Enter để tiếp tục  

9.   Trên màn hình sẽ liệt kê danh sách các User có trong file SAM ,  bạn   muốn Reset Password của User nào thì chọn số tương ứng với User đó .  Ví   dụ muốn Reset Password của Administrator thì bạn chọn số 1  

10   . Trong chương trình đã ngầm định đánh dấu tích ở mục Password  never   expire và Clear this User's Password --> bấm phím Y để chấp  nhận   thay đổi:

11. Bấm tiếp một phím bất kì sau khi kết thúc việc thay đổi:

12. Bấm phím ESC để quay lại hoặc Ctrl + Alt + Del để khởi động lại máy tính.

*   Lưu ý: Nếu các bạn chỉ quên mật khẩu User thì có thể vào Windows  ở  chế  độ Safe mode bằng quyền administrator để remove mật khẩu User  nhé !

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum