Tạo khung chứa code có chữ Chọn tất cả

Chào các bạn !
Những lúc đăng bài có những code quá dài nhưng bạn cần muốn chia sẻ với mọi người bạn sẽ làm thế nào? Đăng bình thường ư? Nếu vậy sẽ làm bài viết rất dài và cũng rất khó copy hết code được. Vì thế giải pháp tốt nhất là chúng ta tạo khung chứa code. Để tạo khung chứa code có chữ Chọn tất cả (khi bạn bấm vào chữ Chọn tất cả này thì tự động các dòng code trong khung được chọn hết), sau đó bạn copy bằng Phím Ctrl + C và dán vào bằng Ctrl + V nhé !

* Các bước thực hiện:
Đầu tiên, bạn đăng bài như bình thường, khi muốn chèn khung chứa code ở đoạn nào thì bạn Enter xuống dòng và chọn thẻ chỉnh sửa HTML ở phía tay phải của khung đăng bài để chuyển qua mã HTML.Sau đó, dán tất cả các dòng code dưới đây vào dưới thẻ </divNo comments:

Copyright © 2013 Mr Sum