Trò chơi dân gian "Đá gà"

* Cách chơi:
- Mỗi người gấp 1 chân của mình, chân còn lại nhảy lò cò đi đá chân của người khác.
- Dùng chân gấp khúc đó đá vào chân gấp khúc của người khác.
* Luật chơi: Ai mà té trước hoặc đề chân gấp lên chạm đất thì là người thua cuộc.

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum