Đề thi và đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2011-2012


Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT
môn Ngữ Văn năm 2012

(Thời gian 150 phút)

I. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh (5 điểm)

Câu 1(2 điểm): Trong phần cuối tác phẩm Số phận con người, nhà văn M. Sô – lô – khốp viết: Hai con người côi cút, hai hạt cát đã bị sức mạnh phũ phàng của bão tố chiến tranh thổi bạt tới những miền xa lạ…
(Ngữ văn 12, Tập 2, tr 123, NXB Giáo dục - 2008)

Hai con người được nói ở trên là những nhân vật nào? Vì sao tác giả gọi họ là hai con người côi cút? Hình ảnh hai hạt cát trong câu văn có ý nghĩa gì?

Câu 2 (3 điểm):

Thói dối trá là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức trong đời sống xã hội.
Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

II. Phần riêng – Phần tự chọn (5 điểm)

Câu 3.a Theo chương trình chuẩn (5 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu:

Ta đi ta nhớ những ngày
Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi...
Thương nhau, chia củ sắn lùi
Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng.
Nhớ người mẹ nắng cháy lưng
Địu con lên rẫy, bẻ từng bắp ngô.
Nhớ sao lớp học i tờ
Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan
Nhớ sao ngày tháng cơ quan
Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo.
Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều
Chày đêm nện cối đều đều suối xa…

(Ngữ văn 12, Tập một, tr. 111, NXB Giáo dục - 2009)
Câu 3.b – Theo Chương trình Nâng cao (5 điểm)
Phân tích hình tượng sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân
(Phần trích trong Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một, NXB Giáo dục - 2009)

Các bạn tải về đề thi và đáp án môn ngữ văn  TẠI ĐÂY   hoặc TẠI ĐÂY

Đề thi và đáp án môn hóa học các bạn tải về TẠI ĐÂY

Đề thi và đáp án môn Địa lý các bạn tải về TẠI ĐÂY

Đề thi và đáp án môn Lịch sử các bạn tải về TẠI ĐÂY

Đề thi và đáp án môn Tóan các bạn tải về TẠI ĐÂY 

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh các bạn tải về TẠI ĐÂY   
Các bạn cũng có thể tải thêm dưới đây

Hệ chuẩn nâng cao

  | Đề thi Pháp                                                        | Đáp án Pháp
  | Đề thi Nga                                                          | Đáp án Nga
  | Đề thi Anh                                                          | Đáp án Anh

Hệ Giáo dục thường xuyên

| HD chấm Văn                                                     | Đề thi Văn
  | HD chấm Toán                                                   | Đề thi Toán
  | HD chấm Sử                                                      | Đề thi Sử
  | HD chấm Địa                                                     | Đề thi Địa
  | Đề thi Lý                                                             | Đáp án Lý
  | Đề thi Hoá                                                          | Đáp án Hoá

Hệ Phổ thông

  | HD chấm Văn                                                     | Đề thi Văn
  | HD chấm Toán                                                   | Đề thi Toán
  | HD chấm Sử                                                      | Đề thi Sử
  | HD chấm Địa                                                      | Đề thi Địa
  | Đề thi Trung                                                         | Đáp án Trung
  | Đề thi Nhật                                                          | Đáp án Nhật
  | Đề thi Lý                                                              | Đáp án Lý
  | Đề thi Hoá                                                           | Đáp án Hoá
  | Đề thi Đức                                                           | Đáp án Đức 

Hệ Phổ thông - 3 năm

  | Đề thi Pháp                                                         | Đáp án Pháp
  | Đề thi Nga                                                           | Đáp án Nga
  | Đề thi Anh                                                           | Đáp án Anh

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum