Danh sách học sinh trường và mẫu biên bản thăm gia đình học sinh đầu năm

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quý thầy cô của trường thuận lợi trong việc cập nhật danh sách đầu năm và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh. Hôm nay xin giới thiệu cùng quý thầy cô Danh sách học sinh của trường năm học 2012 - 2013 cùng mẫu biên bản tham khảo Về thăm gia đình học sinh đầu năm.

Các thầy cô tải danh sách học sinh về TẠI ĐÂY
Tải mẫu biên bản thăm gia đình học sinh ( tham khảo ) về TẠI ĐÂY


No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum