HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP

 - Công văn 948/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012 - 2013. Tải về

 - Hướng dẫn 35/HD-SGDĐT.GDTrH Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tải về

 - Công văn 933/SGDĐT-GDTH V/v thông báo Kế hoạch hoạt động chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2012-2013. Tải về

 - Hướng dẫn 34/HD-SGDĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2012-2013. Tải về

 -  Quyết định 586/QĐ-UBND.HC Về kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tải về

- Công văn Liên tịch Sở GDĐT- Sở NV - Sở TC hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp . Tải về 

- Công văn hướng dẫn thuyên chuyển GV tỉnh Đồng Tháp. Tải về 

- Công văn 58 của SGD hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn. Tải về 

- Công văn 81 /SGDĐT-VP V/v thực hiện công tác văn thư lưu trữ các cơ quan,đơn vị trong ngành giáo dục. Tải về
                                      

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum