Tải mọi phiên bản của Win 7 bằng 1 link duy nhất

Các bạn phải vất vả tìm key Win 7 ư ? Hay dùng crack mãi mà vẫn không được, hoặc là nếu crack được thì lo lắng không an toàn ...Giờ không còn lo lắng gì nữa bởi đã có key xịn. Xin giới thiệu cùng các bạn những link down  win 7 mọi phiên bản.Hơn nữa những link down này chỉ là 1 link down duy nhất vì thế các bạn đỡ ngại down nhiều file (và không bị lỗi khi nối file ở khá nhiều link down khác cắt nhỏ gồm nhiều link)tốc độ down ở đây rất nhanh.
Vậy còn chờ gì nữa mà không down ngay Win xịn, Key xịn, Link down xịn để cảm nhận cái cảm giác sử dụng Windows 7 xịn bản quyền .
Windows 7 Home Premium


32-bit Windows 7 Home Premium N x86 ISO
Nhấn "Cám Ơn" Để Được Hỗ Trợ Tốt Nhất http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X16-13457.iso

64-bit Windows 7 Home Premium N x64 ISO
http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X16-13459.iso

Key Windows 7 Home Premium N and Home Premium KN

H77DH-RCVHX-FMKB4-4MJJC-7TK2H

32-bit Windows 7 Home Premium x86 ISO

http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65732.iso

64-bit Windows 7 Home Premium x64 ISO

http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65733.iso

Key Windows 7 Home Premium and Home Premium K

Nhấn "Cám Ơn" Để Được Hỗ Trợ Tốt Nhất
BCXR8-36VBV-VDJHH-PC3P6-VCBKQ

Windows 7 Professional


32-bit Windows 7 Professional N x86 ISO
http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X16-13548.iso

64-bit Windows 7 Professional N x64 ISO
http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X16-13550.iso

Key Windows 7 Professional N and Professional KN

2K8P4-29XKK-HWDJY-8QFRD-XYTVB

32-bit Windows 7 Professional x86 ISO
http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65804.iso

64-bit Windows 7 Professional x64 ISO
http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65805.iso

Key Windows 7 Professional and Professional K

J37G6-HQRKD-29JDM-J8K6Y-6C7M4

Windows 7 Ultimate


32-bit Windows 7 Ultimate N x86 ISO
http://72.44.42.77/en_windows_7_ulti..._x16-13640.rar

64-bit Windows 7 Ultimate N x64 ISO
http://72.44.42.77/en_windows_7_ulti..._x16-13641.rar

Key Windows 7 Ultimate N and Ultimate KN

8YJB7-JYMYT-XTVXX-PMH2W-YQCPG


32-bit Windows 7 Ultimate x86 ISO
http://megashare.vn/download.php?uid...indows_7_ultim ate_x86_dvd_x15-65921.iso
hoặc
Nhấn "Cám Ơn" Để Được Hỗ Trợ Tốt Nhất ftp://a5.hp-udernicka.ba.cust.gts.sk/Microsoft/MS Windows 7 RTM/en_windows_7_ultimate_x86_dvd_x15-65921.iso
64-bit Windows 7 Ultimate x64 ISO
http://megashare.vn/download.php?uid...indows_7_ultim ate_x64_dvd_x15-65922.iso
hoặc
ftp://a5.hp-udernicka.ba.cust.gts.sk/Microsoft/MS Windows 7 RTM/en_windows_7_ultimate_x64_dvd_x15-65922.iso

Link tại megashare rất nhanh

Key Windows 7 Ultimate and Ultimate K

3YRVC-6TB8V-4GDQT-C993J-8CGPG
 
Windows 7 Enterprise
32-bit Windows 7 Enterprise x86 N ISO
http://72.44.42.77/en_windows_7_ente..._x16-11935.rar

62-bit Windows 7 Enterprise x64 N ISO
http://72.44.42.77/en_windows_7_ente..._x16-11943.rar

32-bit Windows 7 Enterprise x86 ISO
ftp://a5.hp-udernicka.ba.cust.gts.sk/Microsoft/MS Windows 7 RTM/en_windows_7_enterprise_x86_dvd_x15-70745.iso


64-bit Windows 7 Enterprise x64 ISO
ftp://a5.hp-udernicka.ba.cust.gts.sk/Microsoft/MS Windows 7 RTM/en_windows_7_enterprise_x64_dvd_x15-70749.iso

Key Windows 7 Enterprise, N, K, and KN
6D7QQ-B4GGF-294CD-TW63B-GBV46
Các bạn cũng có thể dùng key dưới đây cho tất cả các phiên bản
PW7MF-WBHYD-CVJQV-GWX82-RHMPY 

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum