Ý kiến chỉ đạo dạy thêm học thêm của P.chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Không được tổ chức dạy thêm quá 02 buổi/tuần đối với mỗi môn học
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thái nhằm làm cho công tác dạy thêm, học thêm thực sự mang lại hiệu quả. Ngoài ra, thời gian mỗi buổi học không quá 90 phút và chỉ được tổ chức hoạt động này trong khoảng thời gian từ 07 – 11 giờ sáng, từ 13 – 17 giờ chiều và từ 18 – 20 giờ vào buổi tối. 
Không dạy thêm đối với HS tiểu học
UBND tỉnh cũng quy định không được dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 02 buổi/ngày; học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; đồng thời không được cắt, giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm, không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.
Đối tượng học thêm phải là học sinh có nhu cầu, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm. Bên cạnh đó, người dạy thêm phải đạt trình độ chuẩn đối với từng cấp học, có đủ sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum