Kế hoạch và lịch kiểm tra định kỳ Giữa HKI năm học 2012-2013

 Chào quý thầy cô !
Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác ôn tập học sinh chuẩn bị tham dự kỳ kiểm tra định ký Giữa học kì I năm học 2012-2013. Hôm nay xin giới thiệu đến quý thầy cô của trường TH An Thạnh 1 kế hoạch là lịch kiểm tra định kì Giữa học kỳ I năm học 2012-2013
Mời thầy cô tải về TẠI ĐÂY
KẾ HOẠCH
V/V kiểm tra định kì Giữa học kì I năm học 2012 - 2013


 


  Căn cứ công văn số 757/HD-PGDĐT-CMTH ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học năm học 2012-2013;
          Căn cứ thao công văn số: 847/HD-PGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học năm học 2012-2013;
Căn cứ theo kế hoạch hoạt động chuyên môn trường TH An Thạnh 1;
         Trường Tiểu học An Thạnh 1  lập kế hoạch tổ chức kiểm tra định  kì giữa học kì I năm học 2011 - 2012 như sau:
I/.Mục đích yêu cầu:
            Nhằm đánh giá  trình độ kiến thức, kĩ năng các môn học của học sinh ở từng giai đoạn. Qua đó giáo viên có thể điều chỉnh kế hoạch dạy học, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Học sinh có thể điều chỉnh phương pháp học tập để nâng cao chất lượng  và hiệu quả giáo dục.
            Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất chất lượng học tập của học sinh
II/. Nội dung và biện pháp kiểm tra:
    1. Nội dung :
       - Kiểm tra một cách khái quát các kiến thức của chương trình mà học sinh học từ đầu năm học đến hết tuần 9, chốt lại những kiến thức trọng tâm. Chú ý không hướng dẫn học sinh học tủ, học vẹt , học đề.   
   2. Biện pháp kiểm tra:
      - Môn tiếng Việt gồm hai phần : Tiếng Việt ( đọc ) và Tiếng việt ( viết ).
       + Tiếng Việt ( đọc ) gồm : Đọc thành tiếng và đọc hiểu.
       + Tiếng Việt ( viết ) gồm : Viết chính tả và tập làm văn ( lớp 1 chính tả tập chép không có tập làm văn )
     - Môn toán : Kiểm tra cả hai hình thức trắc nghiệm và tự luận.
   3. Đề kiểm tra:
         Mỗi  giáo viên soạn 1 bộ đề kiểm tra trình bày sạch, đẹp, rõ ràng trên máy tính kèm theo hướng dẫn chấm cụ thể gởi về Ban giám hiệu tổng hợp vào ngày 11/10/2012. BGH sẽ chọn lọc và ra đề chính thức cho học sinh kiểm tra .           
  
4. Thời gian ôn tập và kiểm tra :
      - Ngày 15/10/2012 và ngày 16/10/2012 các khối lớp tiến hành ôn tập chuẩn bị kiểm tra định kỳ giữa Học kỳ I.
      - Ngày 17/10/2012 kiểm tra định kỳ giữa Học kỳ I. Môn Tiếng việt.
      - Ngày 18/10/2012 kiểm tra định kỳ giữa Học kỳ I. Môn Toán.
      - Trong 02 ngày 17 và 18 /10/2012 sau khi kiểm tra định kỳ xong học sinh được nghỉ, giáo viên các lớp dặn phụ huynh đưa đón học sinh đúng thời gian.
      - Ngày 19/10/2012 học sinh được nghỉ, giáo viên chấm bài và báo cáo kết quả kiểm tra Giữa học kỳ I về Ban giám hiệu theo mẫu.
       - Ngày 22/10/2012 thực hiện dạy ngày Thứ 2 của Tuần 10 (theo Kế hoạch thời gian của Sở GDĐT)
   5. Coi, chấm kiểm tra :
      - Giáo viên coi kiểm tra héo các lớp và thực hiện đúng theo quy chế , nhắc nhở học sinh làm bài nghiêm túc, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm quy chế ; không tạo không khí, tâm lí nặng nề trong phòng kiểm tra. Báo cáo sĩ số học sinh trong các buổi kiểm tra.
      - Vào các ngày kiểm tra , thầy cô giáo viên bộ môn đến để coi kiểm tra.
     - Chấm bài tập trung , sẽ có phân công cụ thể sau mỗi môn chấm . Chấm kiểm tra nghiêm túc, chính xác, đúng đáp án. Sau khi chấm xong, GVCN kieåm tra laïi, xeáp baøi KT theo thöù töï, ghi vaøo soå, tieán haønh KT cheùo,vaøo soå lieân laïc baùo PHHS. Bài kiểm tra sẽ được photo gửi về cho phụ huynh xem.
III. Tổ chức thực hiện :
        Kế hoạch này được triển khai trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, các tổ trưởng nghiên cứu thực hiện, và có kế hoạch tổ chức cho tổ thực hiện đúng theo yêu cầu quy định. Nếu có gì vướng mắc các tổ báo về BGH để kịp thời giải quyết.

         Nơi nhận :                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Các tổ trưởng ( thực hiện );
- Lưu:VT.

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum