Tạo menu ngang có kèm hình ảnh cho blog rất đẹp

Chào các bạn !
Bài viết hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn cách tạo menu ngang có kèm theo hình ảnh rất đẹp với hiệu tạo bóng khi click chuột vào. Hiệu ứng này thích ứng với tất cả cá trình duyệt internet hiện nay. Tiện ích sử dụng CSS và HTML rất dễ dàng thêm vào blog của bạn.
XEM DEMO
* Cách thực hiện:
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần Mẫu (Template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chèn tiếp code CSS bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>5. Save template lại và trở về bố cục (Layout)
6. Thêm 1 HTML/Javascript và thêm vào code bên dưới


 * Ở đây các bạn lưu ý các dòng sau:
<li><a href="#">Home page</a></li>
<li><a href="#">Thư viện CSS</a></li>
<li><a href="#">Dữ liệu</a></li>
<li><a href="#">Phim hay</a></li>
<li><a href="#">Ứng dụng Mobile</a></li>
<li><a href="http://www.buivansum.name.vn/">Trợ giúp</a></li>
Thay # bằng link liên kết, thay các dòng chữ màu xanh bằng tên menu của bạn.
Chúc các bạn thành công
                                                                             Tham khảo từ bloggertrix

3 comments:

Copyright © 2013 Mr Sum