Tạo menu ngang tuyệt đẹp cho blog

Chào các bạn !
Bài viết hôm nay mình xin giới thiệu tiếp cùng các bạn cách tạo menu ngang tuyệt đẹp cho blog. Ở menu này, chỉ sử dụng CSS3 và HTML , cách áp dụng rất đơn giản và không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ load của blog bạn. XEM DEMO
* Cách thực hiện:
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần mẫu
3. Chọn chỉnh sửa HTML 
4. Chèn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>

5. Bấm lưu lại
6. Chọn Bố cục > Chọn thêm tiện ích > Thêm HTML/Javacrip rồi dán code phía dưới vào

* Ở đây bạn lưu ý các dòng sau:

<a href='#'><span>Home</span></a>
    <a href='#'><span>Download</span></a>
    <a href='#'><span>Css3</span></a>
    <a href='#'><span>HTML</span></a>
    <a href='#'><span>MySQL</span></a>
    <a href='#'><span> Dịch vụ</span></a>
    <a href='http://www.buivansum.name.vn/'><span>Mr Sum</span></a>
</div>
  Bạn thay # bằng link của menu ứng với các chữ màu xanh
Chúc các bạn thành công

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum