Lịch học, mẫu đơn chuyển lớp và câu hỏi thảo luận chính trị hè năm 2013


Chào quý thầy cô !
Ngày 28 tháng 6 năm 2013, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Ngự đã ban hành lịch học chính trị hè năm 2013 cho giáo viên trên địa bàn toàn thị xã. Để giúp thầy cô nắm được lịch học đồng thời sắp xếp thời gian dự học cho phù hợp. Hôm nay xin gửi đến quý thầy cô lịch học, nội quy lớp học cùng mẫu đơn xin chuyển lớp học chính trị hè năm 2013.

Mời thầy cô tải lịch học và nội qui lớp học Tại đây hay Tại đây
Tải mẫu đơn xin chuyển lớp học Tại đây hay Tại đây
Tải câu hỏi thảo luận tải về Tại đây hay Tại đây
Mẫu bài viết thu hoạch tải về Tại đây hay Tại đây

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum