Phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy ở tiểu học

Chào quý thầy cô!
Dự giờ thăm lớp là một trong những hoạt động thường xuyên của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Như chúng ta đã biết, phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy ở tiểu học hiện nay được thiết kế chỉ có các hàng kẻ ngang không như ô ly tập nên phần nào cũng ảnh hưởng đến chữ viết của quý thầy cô. Để khắc phục điều đó, hôm nay mình xin chia sẻ cùng quý thầy cô phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy ở tiểu học có các dòng ô ly do mình thiết kế dựa theo mẫu của Bộ Giáo dục.
Thầy cô xem và tải về Tại đây

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum