Cách giấu giá trị bằng 0 trong Excel

Trong quá trình làm việc trên bảng tính EXCEL, Giá trị của ô dữ liệu tính toán bằng 0 ( xem vùng khoanh tròn thực chất không ảnh hưởng gì đến việc nhập dữ liệu trong Excel hay thao tác dữ liệu liên quan tới các ô khác trong Bảng tính.
Nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà bạn không muốn hiển thị kết quả là giá trị bằng 0 trên bảng tính, hoặc muốn thay thế hiển thị giá trị 0 bằng một ký tự khác như  ký tự “-”, bạn hoàn toàn có thể làm được điều này thông qua một trong các cách cơ bản sau đây:
1. Cài đặt ngay trên bảng tính Excel để giấu giá trị bằng 0

Với MS EXCEL 2007, Click chọn Office Button –> Excel Options –> Advanced –> Bỏ chọn vùng Show a zero in cells that have zero value –>OK.
Với EXCEL 2010, Bạn Click chọn File –> Options –> Các bước sau tương tự như trên EXCEL 2007.
Với cách thiết lập này, toàn bộ các ô có giá trị bằng 0 trên Sheet sẽ được ẩn đi.
 
2. Thiết lập định dạng kiểu dữ liệu để giấu giá trị bằng 0
Cách thiết lập định dạng kiểu Dữ liệu dưới đây sẽ chỉ ẩn đi những ô có giá trị bằng 0 trong một vùng Dữ liệu cụ thể nào đó mà bạn lựa chọn, chứ không ẩn đi giá trị bằng 0 trong Excel trên toàn Sheet như cách 1.
Trước hết bạn hãy dùng chuột bôi đen vùng bất kỳ trong bảng tính cần ẩn giá trị bằng 0, nhấn chuột phải và chọn Format Cells, tại thẻ Number trong cửa sổ hiện ra bạn chọn mục Custom dưới khung Category. Trong ô Type, hãy nhập giá trị 0;-0;;@ và sau cùng nhấn OK để hoàn tất. ( xem hình )
Đôi khi bạn không thích giấu hẳn giá trị 0 bằng cách ẩn hẳn nó đi, mà thay vào đó là hiện một ký tự “-” thay thế ô chứa giá trị bằng 0 trong Excel, bạn có thể thay thế chuỗi định dạng 0;-0;;@ ở trên bằng chuỗi định dạng #,##0_);(#,##0);”-” .

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum