Tiện ích văn phòng: Chuyển đổi Font chữ, sắp xếp, đọc số...nhanh, chính xác

Bạn đang làm việc văn phòng, sử dụng thường xuyên bộ Office để xử lí công việc như: Chuyển đổi font chữ, chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại, đánh số thứ tự hay số boá danh, tách ghép cột họ tên, sắp xếp thứ tự xếp danh sách, chèn thứ, ngày tháng,năm; đọc số thành chữ...Hôm nay, mình xin giới thiệu cùng các bạn Tiện ích văn phòng rất hữu ích.

Điểm đặc biệt nữa ở tiện ích này là khi chuyển font ta không cần bôi đen văn bản. Chương trình sẽ tự động nhận dạng bảng mã và chuyển sang bảng mã Unicode với font mặc định là Times New Roman . Công việc của các bạn là chỉ cần nhấn vào nút Chuyển đổi là xong.
Các bạn quan tâm hãy tải về Tại đây hay Tại đây
                                                                                           From: giaoanhay.com

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum