Hướng dẫn cách ghi học bạ mới theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT

Học bạ dùng để ghi kết quả tổng hợp đánh giá cuối năm học của học sinh. Khi ghi Học bạ, giáo viên cần nghiên cứu kĩ văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Sau đây xin gợi ý thầy cô cách ghi học bạ mới nhé!
 1.Trang 1, thông tin ghi theo giấy khai sinh của học sinh.

 2.Mục "1. Các Môn học và hoạt động giáo dục"

-  Trong cột "Nhận xét": Ghi những điểm nổi bật về sự tiến bộ, năng khiếu, hứng thú học tập đối với môn học, hoạt động giáo dục của học sinh; nội dung, kĩ năng chưa hoàn thành trong môn học, hoạt động giáo dục cần được khắc phục, giúp đỡ. (giống như cách nhận xét thông tư 30 mà mình đã giới thiệu)
-  Trong cột "Mức đạt được": học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt" ghi T; mức "Hoàn thành" ghi H; mức "Chưa hoàn thành" ghi C.
-  Trong cột "Điểm KTĐK" đối với các môn có Bài kiểm tra định kì: ghi điểm số của bài kiểm tra; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra cuối cùng và lưu ý đặc biệt nếu có.

3.Mục "2. Các năng lực, phẩm chất"

-  Trong cột "Nhận xét" tương ứng với cột "Năng lực": ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế, góp ý và khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh. Một số biểu hiện đối với từng năng lực, có thể là:
+) Tự phục vụ, tự quản: thực hiện được một số việc phục vụ cho bản thân (vệ sinh thân thể, ăn,  mặc,…); một số việc phục vụ cho học tập (chuẩn bị đồ dùng học tập ở lớp, ở nhà,…);….
+) Hợp tác: mạnh dạn giao tiếp trong hợp tác; trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói đúng nội dung cần trao
đổi; ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng ;…
+) Tự học và giải quyết vấn đề: khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp, làm việc trong nhóm, tổ, lớp; khả năng tự học có sự giúp đỡ hoặc không cần giúp đỡ;…
* Ví dụ cách ghi vào cột “Nhận xét”: Biết vệ sinh thân thể, ăn mặc gọn gàng; mạnh dạn giao tiếp trong hợp tác; có khả năng tự học;
Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, nói đúng nội dung cần trao đổi, có ý thức tự hoc.
Ăn mặc gọn gàng, trình bày rõ ràng, ngắn gọn, biết tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân trên lớp.
Mạnh dạn giao tiếp trong hợp tác, biết làm việc nhóm cùng bạn, sử dụng ngôn ngữ phù hợp.
- Trong cột "Nhận xét" tương ứng với cột "Phẩm chất": ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế, góp ý và khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh. Một số biểu hiện  đối với từng phẩm chất, có thể là:
+) Chăm học, chăm làm: đi học đầy đủ, đúng giờ; thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô và người lớn;…
+) Tự tin, trách nhiệm: mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân ; tự chịu trách nhiệm về các việc làm, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng;…
+) Trung thực, kỉ luật: không nói dối; không nói sai về bạn; tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa;…
+) Đoàn kết, yêu thương: giúp đỡ, tôn trọng mọi người; nhường nhịn bạn; quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo,…
Ví dụ cách ghi vào cột “Nhận xét”: đi học đầy đủ; mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập; biết giữ  lời hứa; biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người.
Đi học đúng giờ, mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân, nhường nhịn bạn, không nói dối.
 Không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng, đi học đầy đủ, tôn trọng mọi người, không nói sai về bạn.
      Thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô, mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa, biết ơn thầy giáo, cô giáo.
        Đi học đầy đủ, đúng giờ, không nói dối, quan tâm chăm sóc ông bà, mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân.
        - Trong cột "Mức đạt được" tương ứng với từng nội dung của cột "Năng lực" và cột "Phẩm chất": ghi   kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Tốt”, Đ nếu học sinh đạt mức “Đạt” hoặc C nếu học sinh ở mức “Cần cố gắng”.
4. Mục "Khen thưởng"
       Ghi lại những thành tích mà học sinh đạt được. Ví dụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; Có sáng tạo, say mê học tập môn Mỹ thuật; Có thành tích nổi bật khi tham gia các hoạt động của lớp; Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt; Có ý thức và trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản; Luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn trong học tập; Đạt giải Nhất hội thi giải toán trên internet…
       Ghi Hoàn thành chương trình lớp….../chương trình tiểu học hoặc Chưa hoàn thành chương trình lớp….../chương trình tiểu học; Được lên lớp hoặc Chưa được lên lớp. Ví dụ:
-  Hoàn thành chương trình lớp 2; Được lên lớp 3.
-  Chưa hoàn thành chương trình lớp 4; Ở lại lớp 4.
-  Hoàn thành chương trình tiểu học.

Học bạ được nhà trường bảo quản trả lại cho học sinh khi học sinh chuyển trường, học xong chương trình tiểu học.

1 comment:

  1. Lâu ngày quá bạn nhỉ, giữ nguyên liên kết: http://www.thanhtruyen.name.vn/2016/04/chuyen-chu-hoa-sang-chu-thuong-trong-Unikey.html

    chúc bạn thành công !

    ReplyDelete

Copyright © 2013 Mr Sum