Phần mềm - Tiện ích hỗ trợ giáo viên

»

Văn bản Bộ Nội Vụ

- Thông tư số 07/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức Chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù. Tải về Tại đây

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tải về Tại đây

 

Tổng số lượt xem trang

Online

Người theo dõi

Thư giãn

Bé Su Su cười
Bé Su Su cười 1
Hài xuân 2013 "Không hề biết giận"


Free Mickey Mouse 1 Cursors at www.totallyfreecursors.com